Budynki gospodarcze

  • mury od ognia i zdarzeń losowych
  • OC w życiu prywatnym
  • mienie od kradzieży
  • sprzęt rolniczy
  • ruchomości domowe