Mieszkanie

All Risk:

Ryzyka Wybrane:

  • mury od ognia i innych zdarzeń losowych
  • mienie od kradzieży i włamania
  • OC w życiu prywatnym
  • ubezpieczenie sprzętu elektrycznego
  • szyby od stłuczeń
  • NNW
  • assistance
  • ruchomości domowe