NNW

  • śmierć
  • trwały uszczerbek
  • dzienny pobyt w szpitalu
  • poważna choroba
  • rehabilitacja
  • assistance